TIIMIMME

Ajattelemme olevamme erityislaatuinen porukka työhyvinvointipalveluiden kentällä, sillä meillä kaikilla on taustallamme vankka tieteellinen koulutus psykologian, kasvatustieteen, sosiaalityön tai taiteen alalta. Peruskoulutusten lisäksi tiimillä on vaikuttava määrä sekä akateemista jatkokoulutusta että ammatillista täydennyskoulutusta, kuten Valviran laillistama psykoterapeuttikoulutus. Koska laajakaan tieteellinen tai teoreettinen tieto ei vielä vie perille saakka ihmisten kanssa työskentelyssä, tarjoamme kokonaisuutta täydentämään myös vahvan kokemuksemme suorassa ihmistyössä. Jalkamme ovat vakaasti ihmisten arjen maastoissa ja työelämän käänteissä kliinisen mielenterveystyön, työnohjauksen, psykofyysisen ja eläinavusteisen työskentelyn sekä opetus- ja koulutustehtäviemme kautta.

ESITTELY

ANTTI-JUSSI PYYKKÖNEN

Antti-Jussi on erikoispsykologi PsT, psykoterapeutti (Valvira) ja työnohjaaja (STOry). Antti-Jussin osaamisessa yhdistyvät sekä tieteellinen että käytännöllinen tieto. Hän on väitellyt tohtoriksi stressin, unen laadun ja masennuksen yhteyksistä diabetekseen, ja hänellä on pitkä kokemus kouluttajana toimimisesta. 

SILJA SALMI

Silja on psykologi PsM (Valvira), jolla on vahva käytännön ja teoreettinen osaaminen psykologian alalta sekä pitkä kokemus vuorovaikutuksen ilmiöiden kouluttamisesta ja valmentamisesta. Silja hyödyntää valmennuksissaan erilaisia luovia menetelmiä mm. improvisaatiota. Hänen valmennuksissaan yhdistyvät kokemuksellinen ote uusimpaan tieteelliseen tietoon luovalla tavalla. 


 

OSKARI SALMI

Oskari on vuorovaikutuskouluttaja FM, draamapedagogi ja opettaja, jolla on vahva osaaminen valmentavasta ja ratkaisukeskeisestä työotteesta. Hän on myös kokenut improvisaationäyttelijä ja - kouluttaja yli 15 vuoden kokemuksella, mikä ote näkyy hänen valmennuksissaan. Oskarilla on Mindfulness-koulutus ja hän opiskelee ratkaisukeskeiseksi työnohjaajaksi.JUHA KINNUNEN

Juha on kasvatustieteen maisteri ja psykoterapeutti (Valvira). Juhan ammatillinen kiinnostus on nk. kolmannen aallon kognitiivisissa työmenetelmissä, ja hän pitää tärkeänä tieteellisen tiedon integroimista käytännön työskentelyyn. Juhalle tärkeitä teemoja ovat mm. motivaatio, työyhteisöjen hyvinvointi ja myötätunnon lisääminen sekä mindfulness. Juhalla on vahva kokemus kouluttajana.


RAIJA HÄNNINEN

Raija on sosiaalityöntekijä (HY) on psykoterapeutti (Valvira), psykodraamaohjaaja, työnohjaaja sekä sosiaalipedagoginen hevostoiminnan ohjaaja (Ypäjän hevosopisto). Raijalla on pitkä kokemus ryhmien ja yksilöiden kanssa työskentelystä sekä perinteisessä kontekstissa että eläinavusteisesti oman tallin islanninhevosten kanssa. Raijan erityinen kiinnostus on Green Care-palveluissa.


URSULA HALLAS

Ursula on teatteripedagogi (TeM), ryhmäpsykoterapeutti (Valvira). Ursulan erityisosaaminen on taiteen soveltamisessa työhyvinvoinnin edistämiseen. Taiteen kieli ja mieli antaa yksilölle ja ryhmälle mahdollisuuden uudenlaiselle tavalle katsoa ja kokea sekä itseä että toista. Ursula hyödyntää koulutuksissaan liikettä, kuvaa, sanataidetta sekä teatteri-ilmaisua. Hän on myös luonut taideperustaisen mentalisaatioryhmämallin.